İslamiyet Sonrası Tarih Belgeleri


İslamiyet Sonrası Tarih Belgeleri, Türk Tarihinin İslam ile tanışmasından sonra gelişen ve değişen sosyal ve politik yapısına ışık tutacak belge niteliğindeki bilgi, bulgu ve buluntulardan oluşmaktadır. İslamiyet Sonrası Türk Tarihi hakkındaki buluntular, çoğu zaman karşımıza komşu devletlerin tarih kayıtlarındaki anektotlar olarak rastlanmakta, bu anektotlar üzerinden Türk Tarihinin İslamiyet Sonrası dönemine ait önemli bilgiler edinebilmekteyiz.

Her Hakkı Mahfuzdur