Belgeler


Şüphesiz Tarih belge, bulgu ve bilgiler ışığında tutarlı dayanaklar ve tespitlerle aydınlatılabilir. Bu bakımdan tarihi bilgileri teyit eden Tarihi Belgeler, elde ettiğimiz bulgular ile tutarlı dayanaklara isnad edilmek zorundadır. Tarihi vaka ve bilgileri teyit eden Tarihi Belgeler bu bölümde incelenecektir.

Her Hakký Mahfuzdur